אודי כהן。 פרשנות

10

。 。

18

。 。 。

。 。 。

。 。

19

10

。 。 。

5

。 。