ספורט 1 כדורגל ישראלי。 פורטל:כדורגל ישראלי/תמונה נבחרת/גלריה

。 。

20

。 。

19

。 。 。

1

。 。 。

3

。 。 。

。 。 。

5

。 。

10

。 。 。

18

。 。

9

12